Image

המקצועות שעתידים להיעלם מן העולם

בכדי לפנות מקום עבור החדש, לעיתים צריך להיפטר מהישן. שוק העבודה כיום מלא בהזדמנויות חדשות בתחומי הטכנולוגייה והמדע, אך ריבוי המקצועות הללו, שהן תוצר מובהק של המאה ה-21 מגיע על חשבון מקצועות ותעשיות ותיקות יותר.
ניקח לדוגמה את מקצוע הדוורות. מדובר באחד מן המקצועות שמושפעות במידה רבה הרבה יותר מן הטכנולוגייה ובהתאם לכך הוא בסכנת ה"הכחדה" הגדולה ביותר. מקצועם של הדוורים דורג במקום האחרון בדירוג העבודות הנדרשות בשנים הקודמות, כשההערכה היא שתירשם ירידה של 28% במספר הדוורים העוסקים במקצוע בעוד כ-6 שנים.

גם בקרב העיתונות מורגשת הירידה במספר המועסקים והעוסקים במקצוע. בעיתונות הכתובה צפויה ירידה מסוימת בכמות ההעסקה בשנים הבאות. דבר זה נובע בעיקר מירידה משמעותית במהלך השנים בכמות הפרסום בעיתונים.  חטיבת העצים, עתידה גם היא להיכחד במהלך השנים. המקצוע מרגיש גם הוא את השפעות המעבר מנייר למסכים דיגיטלים. הירידה המשמעותית בביקוש לנייר פירושה ירידה בביקוש לעצים וירידה של 9% בתעסוקה במקצוע חטיבת העצים.

הבאנו לכם 5 מקצועות שבסכנת הכחדה הגבוהה ביותר:

     1.דוור – כפי שהזכרנו, לא בהכרח נצטרך בעתיד מישהו שיחלק לנו דואר.

     2. חקלאי – מספר המכונות בתעשיית החקלאות עולה וגודלת מדי שנה בשנה. התחזיות הצפויות בעתיד הן שלא נידרש לפועלים חלקאיים על            מנת לעבד את השדות ולטפל בהם.

  1. קוראי מונים – פעם היו תפקידים אלו מוערכים בתעשייה ולא קשים במיוחד לביצוע. אך במרוצת השנים שוק קוראי המונים הלך והצטמצם וכנראה שלא נצטרך אותם בעתיד.
  2. כתב עיתון – כפי שהזכרנו, העיתונות עומדת במהלך השנים בירידה בכמות התקציב.
  3. סוכן נסיעות – צפויה ירידה של כ12% מן העוסקים בתחום סוכני הנסיעות. כנראה מחוסר הצורך בתיווך הנוסע עם שירותי חברות התעופה.

 

כמו כן, בעלי מקצוע רבים עתידים להיעלם בעתיד הקרוב או הרחוק. הסיבה הגדולה והמשותפת לרוב המקצועות שהולכים ונכחדים, היא התפתחות הטכנולוגייה והמדע בקרב בני האדם. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לחסוך במקצועות מיותרים שאינם נדרשים יותר לאחר פיתוח תחליף למקצוע. אך עם זאת, מגוון האפשרויות והמקצועות החדשים יכולים לשמש לא מעט אנשים.

לעקוב אחרינו

המקצועות שעתידים להיעלם מן העולם